OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.PRZYGOTOWANIA DO
ŚWIATOWYCH
DNI MŁODZIEŻY

KRAKÓW 2016


You are here:
Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego"Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga.
Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!"

św. Jan Paweł II

********************************************************************************

 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016

BENVENUTI A KIELCE!

WITAMY W KIELCACH!

 

Zbliżają się Światowe Dni Młodych w Krakowie. Od najbliższego wtorku – 19 lipca w ramach "Dni w diecezji" będziemy gościli na terenie naszej parafii grupę młodzieży z Włoch. Będą u nas do przyszłej niedzieli włącznie. Bardzo prosimy wszystkich o życzliwe przyjęcie i modlitwę za wszystkich młodych uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży w Polsce.

 


Zapraszamy młodzież i dorosłych na Eucharystię i wspólne uwielbienie wraz z pielgrzymami z 26 krajów świata w najbliższą sobotę 23 lipca na stadion - Kolporter Arena, na godz. 15.30. Wstęp jest wolny. Niech obecność na tym wydarzeniu będzie świadectwem naszej wiary!

 


 

SANTA MESSA IN ITALIANO E POLACCO

MSZA ŚW. PO WŁOSKU I POLSKU

W przyszłą niedzielę, tj. 24 lipca 2016 r. o godz. 9.30 będzie sprawowana Msza św. w języku włoskim i polskim. Będzie to czas dziękczynienia Bogu za dar spotkania ludzi młodych i wspólnej modlitwy. Serdecznie zapraszamy!


 

 

Modlitwa za ŚDM

Preghiera per la GMG

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego
przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia,
módl się za nami.
Święty Janie Pawle II,
módl się za nami.
Święta siostro Faustyno,
módl się za nami.
Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore
nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo”.

Ti affidiamo in modo particolare
i giovani di ogni lingua,
popolo e nazione:
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri
del mondo di oggi
e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti
dall’esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia.

Padre Celeste,
rendici testimoni della Tua
misericordia.
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi,
la speranza agli scoraggiati,
l’amore agli indifferenti,
il perdono a chi ha fatto del male
e la gioia agli infelici.
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso
che hai acceso dentro di noi
diventi un fuoco che trasforma
i cuori
e rinnova la faccia della terra.

Maria, Madre di Misericordia,
prega per noi.
San Giovanni Paolo II,
prega per noi.

Santa Suor Faustina,
prega per noi.

 


 

Parafialne konta bankowe:
30 1240 1372 1111 0010 1331 2571 Pekao S. A. o/Kielce
02 2030 0045 1110 0000 0189 3800    Bank BGŻ o/Kielce