Historia parafii

HISTORIA PARAFII

1976 rok       – ksiądz biskup kielecki Jan Jaroszewicz rozpoczął starania zmierzające do utworzenia parafii na Czarnowie w Kielcach.

1976.07.09   – oficjalne pozwolenie Urzędu Wojewódzkiego na powołanie do istnienia parafii i na budowę nowej świątyni parafialnej.

1981.07.09   – Biskup kielecki dr Stanisław Szymecki powołuje do istnienia samodzielny ośrodek duszpasterski dla Czarnowa. Jednocześnie nastąpiło wydzielenie granic nowej parafii z parafii Św. Krzyża, NS NMP i św. Karola Boromeusza. Na proboszcza parafii powołano ks. Stanisława Sztafrowskiego.

1981.10.10   – uroczyste rozpoczęcie budowy tymczasowej kaplicy parafialnej

1982.10.25   – uroczyste poświęcenie Krzyża świętego i placu pod budowę kaplicy i nowego kościoła parafialnego.

1981.12.20   – pierwsza Msza św. w nowowybudowanej kaplicy parafialnej.

1982.01.10   – erygowanie parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach na Czarnowie i ustanowienie odpustu parafialnego w święto Miłosierdzia Bożego.

1983.05.07   – uroczyste rozpoczęcie budowy świątyni parafialnej p.w. Miłosierdzia Bożego według projektu prof. M. Sztafrowski i mgr inż. W. Zaborowski z Gdańska.

1986.10.12   – wmurowanie kamienia węgielnego pobłogosławionego przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie, podczas pielgrzymki do Ojczyzny (10.06.1979 r.).

1998.09.14   – Biskup Kielecki prof. Kazimierz Ryczan ustanowił drugorzędny odpust parafialny ku czci św. s. Faustyny Kowalskiej obchodzony 5 października.

2000.03.05   – uroczyste poświęcenie nowowybudowanej świątyni parafialnej przez posługę J. E. Ks. Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski.

2001.11.04   – Biskup Kielecki ogłosił świątynię parafialną na Czarnowie Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

2008.06.19   – mianowanie proboszczem parafii i kustoszem Sanktuarium ks. Prał. dr Jerzego Ostrowskiego

2009.04.22   – rozpoczęcie budowy nowych czterdziestogłosowych organów.

2009.08.20   – otwarcie nowego Domu Zakonnego sióstr ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego.

2010.08.01   – otwarcie Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Św. S. Faustyny „Serduszko” prowadzonego przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

2013.08.15    – rozpoczęcie gry na budowanym instrumencie organów i częściowe oddanie go na służbę liturgii.

2014.04.27   – w święto Miłosierdzia Bożego zmarł ks. Prał. Stanisław Sztafrowski, pierwszy proboszcz (1981-2008) i budowniczy kościoła tutejszej parafii i diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.Był to dzień kanonizacji bł. Jana Pawła II, a w naszej parafii poświęcenie jego obrazu przez ks. biskupa ordynariusza Kazimierza Ryczana i odpust parafialny. Msza .św. o godz. 1800.

2014.10.02   – pierwszy koncert na organach w wykonaniu ks. mgr Przemysława Moćko i p. mgr Krzysztofa Jędrzejewicza.

2014.12.19    – ukończenie całościowe budowanych organów kościelnych. Zakończenie prac!

2015.04.12   – uroczyste poświęcenie nowowybudowanych  czterdziesto głosowych organów z dwoma stołami gry (duży na chórze i mniejszy /29 głosów/ w prezbiterium świątyni). Poświęcenia dokonał ks. biskup ordynariusz dr Jan Piotrowski w asyście 74 prezbiterów i licznie zgromadzonych wiernych parafii i czcicieli Miłosierdzia Bożego. Poświęcenie miało miejsce w czasie uroczystości odpustowych w święto Miłosierdzia Bożego w czasie Mszy św. o godz. 1230.  Organy zbudowała firma KACZMARCZYK z Zabrza.

2015.06.27  –  uroczysty koncert organowy w wykonaniu p. prof. Andrzeja Białko (AM Kraków). W programie koncertu znalazły się utowry J. S. Bacha, F. Mendelssohna Bartholdy, C. Francka i M. Surzyńskiego. Na koncert przybyło ponad pięciuset miłośników muzyki organowej z parafii, miasta Kielce i okolicy. Koncert zainicjował cekl koncertów organizowanych w ramach wieloletniego programu pt.: Organowa Muzyka Epok. Program ten będzie realizowany w tutejszej parafii i sanktuarium diecezjalnym Miłosierdzia Bożego.


HISTORIA SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dnia 4 listopada 2001 r. Ks. bp. Kazimierz Ryczan ogłosił kościół na Czarnowie diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Dekret ustanawiający sanktuarium odczytany został 4 listopada podczas Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył Ks. Bp. Kazimierz Ryczan. Kustoszem sanktuarium został proboszcz parafii ks. kan. Stanisław Sztafrowski. Uroczystość odbyła się w 20 rocznicę odprawienia pierwszej Mszy na placu budowy świątyni.

Mszę św. koncelebrowali: wikariusz generalny ks. prałat Jan Szarek, proboszcz parafii ks. Stanisław Sztafrowski oraz kilkudziesięciu kapłanów z kurii, seminarium i kieleckich dekanatów. Dekret odczytał kanclerz kurii ks. dr Jan Kuśmierz. Bp K. Ryczan napisał w nim, że ustanawia Diecezjalne Sanktuarium Bożego Miłosierdzia „mając na uwadze doniosłą rolę kultu Bożego Miłosierdzia, dla ożywienia, pogłębienia i pielęgnowania wiary oraz odpowiadając na potrzeby duchowe wiernych”. Postanowił także, że kustoszem sanktuarium będzie każdorazowy proboszcz tej parafii. Od początku proboszczem oraz budowniczym kościoła jest ks. kan. S. Sztafrowski.

W homilii bp K. Ryczan zaznaczył, że od dwudziestu lat w parafii „w sposób szczególny Bóg czczony jest pod imieniem Miłosierdzia”. -Z miłosierdzia stworzył nas Bóg. Kiedy upadliśmy, zlitował się i zesłał nam zbawienie. Z miłosierdzia Syn Boży zstąpił na ziemię, by ukazać nam miłosierdzie Ojca i doprowadzić nas do niebieskiego domu, mówił kaznodzieja. Przypomniał, że Jezus duże miłosierdzie okazał Zacheuszowi z dzisiejszej Ewangelii, którego wypatrzył na drzewie, Magdalenie, Apostołom Piotrowi i Tomaszowi. Jezus objawił nam imię miłosiernego Ojca, nasz Bóg jest miłosierdziem. Mający różne nastroje człowiek może się zmienić, utracić cechę miłosierdzia, ale „Boże miłosierdzie jest wieczne, niezmienne, bo Bóg się nie zmienia”. Kaznodzieja wołał: -Słuchaj Staszku, Agnieszko, Damianie, jeżeli zainteresujesz się przejściem Pana, on ciebie zobaczy, czy na drzewie, czy w tłumie i przyjdzie do twego domu, bo Jego miłosierdzie jest na wieki. Powie jak do Zacheusza, że dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Bp K. Ryczan podkreślił, że miejsce w domu Boga jest dla miłosiernych. -Powie Pan na końcu świata: „Pójdźcie do mego domu, którzy macie miłosierdzie, bo nakarmiliście głodnego, napoiliście spragnionego, przyjęliście do domu ubogiego”.

Kościół poświęcił 5 marca 2000 – Roku Jubileuszowego Prymas Polski kard. Józef Glemp. Nawiązując do majestatycznej, ale nowoczesnej, skomplikowanej architektury wewnętrznej świątyni ks. Prymas powiedział, że kielecki kościół Miłosierdzia Bożego „jak rzadko który przedstawia sytuację dzisiejszego świata, skomplikowanego, bardzo rozwarstwionego na różne dziedziny życia, pełnego załamań i zakrętów. Dopiero trzeba światła Bożego, harmonii i pokoju, który potrafi wszystko złączyć i stworzyć nastrój majestatu, którym człowiek może wznieść duszę do Boga”.

Wyniosły, o nowoczesnym kształcie kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Kielcach znajduje się przy ul. Mieszka I w dzielnicy Czarnów po zachodniej stronie miasta. Parafię erygował, w miejsce ośrodka duszpasterskiego, 16 stycznia 1982 r. ówczesny biskup kielecki Stanisław Szymecki i niemal od razu rozpoczęto budowę budowę kościoła. Proboszczem mianowany został i jest nim nadal ks. kan. Stanisław Sztafrowski. W 1986 r. biskup S. Szymecki wmurował w ścianę kamień węgielny poświęcony przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach w 1979 r. świątynię zaprojektował nieżyjący już brat proboszcza prof. dr arch. Marian Sztafrowski z Politechniki Gdańskiej. Żona profesora Krystyna, też pracownik naukowy tej uczelni, wykonała projekt wystroju wnętrza, natomiast projekt i wykonanie wielkiej mozaiki Chrystusa Miłosiernego na ścianie ołtarzowej jest dziełem prof. Anieli Kity z PGd. Budowę wspierał prace duszpasterskie poprzez stałe głoszenie kazań i udzielanie sakramentów drugi, również nieżyjący brat proboszcza ks. prof. dr hab. Edward Sztafrowski, wykładowca miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego oraz Akademii Teologii Katolickiej. Świątynia powstała ze składek parafian. Mając 1600 m2 powierzchni może pomieścić 5 tys. osób.