ZAJĘCIA DODATKOWE


PONIEDZIAŁEK

religia – PSZCZÓŁKI – godz. 9.05 – 9.20
religia – MOTYLKI – godz. 9.25 – 9.40
religia – MRÓWECZKI – godz. 9.05 – 9.35

zajęcia sportowe - BIEDRONECZKI- 9.30 – 10.00
- MRÓWECZKI - 10.05 – 10.35

WTOREK

taniecBIEDRONECZKI – godz. 9.00 – 9.30
MRÓWECZKI– godz. 9.35 – 10.05
–  PSZCZÓŁKI– godz. 10.10 – 10.40
MOTYLKI – godz. 10.45– 11.15

religia  – BIEDRONECZKI – godz. 11.25 – 11.55

 

ŚRODA

rytmikaBIEDRONECZKI – godz. 8.40 – 9.10
MOTYLKI – godz. 9.15 – 9.45
–  PSZCZÓŁKI– godz. 9.50 – 10.20
MRÓWECZKI – godz. 10.25– 10.55

 

CZWARTEK

j. angielski BIEDRONECZKI – godz. 8.35 – 9.05
PSZCZÓŁKI– godz. 9.10 – 9.25
–  MOTYLKI – godz. 9.30 – 9.45
MRÓWECZKI – godz. 9.50– 10.20

 

PIĄTEK

religia  – BIEDRONECZKI – godz. 8.30 – 9.00

zajęcia sportowe - PSZCZÓŁKI - 9.30 – 10.00
- MOTYLKI - 10.05 – 10.35

 

Powyższe zajęcia prowadzone są przez następujących nauczycieli:
- religia: - s. Tymoteusza Rybicka – grupa: MOTYLKI, PSZCZÓŁKI
- s. Dorota Michaluk – grupa: MRÓWECZKI, BIEDRONECZKI
- j. angielski – p. Ewa Kąsek
- rytmika
– p. Krzysztof Jędrzejewicz
- taniec –
p. Ewelina Barwicz
- zajęcia sportowe –
p. Paweł Handzel

 


 


GRA W SZACHY


Nowe dodatkowo płatne zajęcia: nauka gry w szachy rozpoczynają się od miesiąca listopada. Skierowane są  do dzieci 5-,6-letnich i prowadzone przez Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy VICTORIA KOMPLEXBUD w Kielcach.

Na początku odbywać się będą w każdy czwartek od godz. 13.15 – 13.45. Czas nauki gry w szachy dla każdej grupy: 30 min. Grupa może liczyć 10-12 dzieci. Kwota za 30 min. zajęć naliczana jest od całej grupy – 50 zł (tygodniowo na jedno dziecko ok. 5 zł).  W przypadku 50% nieobecności dziecka na zajęciach, wówczas jest odliczana kwota od rachunku w następnym miesiącu. Rachunek wystawia Prezes w/w klubu – Pan Leszek Jarosz. Dodatkowo na początku nauki gry w szachy należy zakupić dla dzieci książkę ćwiczeniówkę „Grajmy w szachy” M. Zielińskiej – 25 zł.

 

 


 


LOGOPEDIA

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez Panią mgr Paulinę Kabat-Kij w następujących dniach:

  • poniedziałek – 8.00 – 14.00
  • czwartek – 8.00 – 14.00

W/w zajęcia prowadzone są indywidualnie dla każdego dziecka, którego rodzice wcześniej wyrazili zgodę na uczęszczanie.