Niepubliczne Katolickie Przedszkole
im. św. s. Faustyny "SERDUSZKO
"

Zapewniamy:

- profesjonalne, zgodne z duchem chrześcijańskim przygotowanie dziecka
do życia w rodzinie, w szkole i w społeczeństwie.

- oferujemy różnorodne formy pracy przedszkolnej, uczymy dzieci kreatywności
i rozwijania swoich uzdolnień;

- zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wychowania przedszkolnego
zajęcia odbywają się w małych grupach przedszkolnych w sali, na placu zabaw itp.;

- troszczymy się o duchowy, intelektualny i fizyczny rozwój dziecka;

- zapewniamy bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu
od godz. 6.45 do godz. 17.00.