Kolęda 2023

Od wtorku 27 grudnia 2022 roku – pragniemy błogosławić
rodzinom naszej parafii podczas wizyty kolędowej.

Jak poprzednimi laty, kolędę będziemy odbywać w określonym dniu
[w dni powszednie od godz. 16.00, a w soboty od godz. 12.00]

 

30 stycznia – poniedziałek
ul. Grunwaldzka – 43a
ul. Jagiellońska – 51; 53; 55

31 stycznia – wtorek 
ul. Jagiellońska – 38, 40; 42;

1 lutego  – środa
ul. Jagiellońska   – 50; 44; 46

4 lutego – sobota
ul. Jagiellońska    -48; 26

Dodatkowa kolęda – sobota – 4 lutego, od godz. 1200 

Podczas kolędy kapłan modli się z rodziną, udziela jej błogosławieństwa na cały rok i święci dom. Na czas kolędy należy przygotować stół nakryty obrusem, krzyż i wodę święconą. Wizyta kolędowa jest okazją do rozmowy i bliższego poznania rodzin naszej parafii.

Drodzy! Idziemy do rodzin, które nas zaproszą, i które są przyjaciółmi Jezusa.
Prosimy o życzliwe przyjęcie  błogosławieństwa kolędowego.