Duszpasterze

Św. Jan Maria Vianney – patron kapłanów 

KAPŁANI POSŁUGUJĄCY W PARAFII I DIECEZJALNYM SANKTUARIUM
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W KIELCACH.

Kustosz Sanktuarium, Ks. proboszcz dr Jerzy OSTROWSKI, ur. 1959 w Działoszycach,  wyśw. 1983, dr teologii, Kanonik Kapituły Kieleckiej i prałat – kap. J. Św. Absolwent WSD w Kielcach i Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Od 19 czerwca 2008 r. proboszczem parafii i kustoszem Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Księża wikariusze:

ks. mgr lic. Jarosław Kowal, ur. 1970 [Mstyczów]; wyśw. 1996.

Ks. mgr Łukasz Siedlecki, ur. 1981 [Koniecpol]; wyśw. 2005.

Ks. mgr Robert Woszczycki, ur. 1975 [Kielce], wyśw. 2001. 

Ks. mgr Tomasz Chojna, ur. 1982 [Busko Zdrój], wyśw. 2008.

Ks. mgr Lucjan Dudziński, ur. 1984 [Iwanowice], wyśw. 2009.

 

PIERWSZY PROBOSZCZ PARAFII
Ks. Prałat Stanisław SZTAFROWSKI (1933-2014), Kapelan Jego Świątobliwości, Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej w Kielcach, Dziekan dekanatu Kielce-Zachód, Proboszcz i budowniczy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Czarnowie. 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, prezbiter Stanisław, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, * radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie…