Kolęda 2022

Od poniedziałku 3 stycznia 2022 roku – pragniemy błogosławić
rodzinom naszej parafii podczas wizyty kolędowej.

Jak poprzednimi laty, kolędę będziemy odbywać w określonym dniu
[w dni powszednie od godz. 16.00, a w soboty od godz. 12.00]
z zachowaniem zasad higieny sanitarnej, i z użyciem koniecznych środków ostrożności
(dezynfekcja rąk, maseczka, dystans).
Wszyscy księża jesteśmy zaszczepieni przeciw covidowi.
Wierni przyjmujący księdza po kolędzie mogą poprosić o okazanie paszportu covidowego.

 

Kolęda w dniu 7 lutego br.:
Poniedziałek – 07 lutego 2022 r.
ul. Lecha – bl.: 10; 12; 14; 16; 18.
Dodatkowa kolęda będzie w sobotę – 12 lutego od godz. 12.00

 


Podczas kolędy kapłan modli się z rodziną, udziela jej błogosławieństwa na cały rok i święci dom. Na czas kolędy należy przygotować stół nakryty obrusem, krzyż i wodę święconą. W czasie kolędy nie podajemy pasyjki/krzyża do ucałowania.
Wizyta kolędowa jest okazją do rozmowy i bliższego poznania rodzin naszej parafii. W ostatnich dwóch latach do naszej parafii przybyło wiele nowych rodzin. Chcemy je poznać, zaprosić do duszpasterstwa parafii i dołączyć do rodzin naszej wspólnoty parafialnej. Fakt ten znacząco ułatwi także ich obsługę przez kancelarię parafialną.
Drodzy! Idziemy do rodzin, które nas zaproszą, i które są przyjaciółmi Jezusa. Znakiem zaproszenia w bloku będą uchylone drzwi, a w domkach otwarta furtka na posesję i drzwi do mieszkania przez gospodarza domu. Posługujący ministrant nie będzie wchodził do mieszkania, ale poinformuje rodzinę o przyjściu kapłana z kolędą. Prosimy o życzliwość i serdeczne przyjęcie z błogosławieństwem kolędowym.
Do zamkniętych drzwi nie będziemy pukali – uważając, że kolęda w tym domu/mieszkaniu w tym roku nie może się odbyć, chyba, że to zostanie wcześniej zgłoszone.