Legion Maryi

ZAPRASZAMY DO

LEGIONU MARYI

Zapraszamy do Legionu Maryi wszystkie osoby, które chcą naśladować Maryję i tak ja Ona zobaczyć w bliźnich Chrystusa – służyć Mu, wzrastać w świętości i czynić wielkie rzeczy dla Boga i dla zbawienia dusz.
 

TROCHĘ HISTORII

Legion Maryi został założony w Irlandii 7 września 1921 roku przez Franka Duffa, jako chrześcijański ruch apostolstwa świeckich.

CEL LEGIONU MARYI

Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków przez modlitwę i czynną współpracę w dziele apostolstwa pod przewodnictwem kapłanów.

2 GŁÓWNE FILARY LEGIONU MARYI

1. MODLITWA 2. CZYN

PREZYDIUM

Prezydium przy naszym kieleckim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego powstało 11 lutego 2019 roku.

SPOTKANIA

Cotygodniowe spotkania członków odbywają się w środy o godz. 19.00.

KOMICJUM

Od 9 stycznia 2022 roku przy naszym Sanktuarium na wniosek ks. Proboszcza Jerzego Ostrowskiego i dekretem ks. Biskupa Jana Piotrowskiego została powołana Rada Wyższa Legionu Maryi - Komicjum pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. Spotkania Komicjum odbywają się raz w miesiącu. Opiekunem duchowym Prezydium i Komicjum jest ks.Jarosław Kowal.