SANKTUARIUM

OŁTARZ GŁÓWNY

OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO

OŁTARZ MB CZĘSTOCHOWSKIEJ

PIETA

MB FATIMSKA

OŁTARZ MB CZĘSTOCHOWSKIEJ

OBRAZY ŚWIĘTYCH

OBRAZ ŚW. JÓZEFA

Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Po Bogu i Najśw. Pannie zajmuje pierwsze miejsce między Świętymi.Opiekun rodzin, małżonków, ojców i sierot. Patron sprwa wszelkich i patron dobrej śmierci. Od 1970 r. patron całego Kościoła powszechnego.

OBRAZ ŚW. JANA PAWŁA

Święty Jan Paweł II - papież Polak.

OBRAZ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik, patron Polski.

OBRAZ BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko, prezbiter i męczennik.

TABLICE PAMIĄTKOWE

KSIĘDZU PRAŁATOWI STANISŁAWOWI SZTAFROWSKIEMU PROBOSZCZOWI PARAFII I BUDOWNICZEMU ŚWIĄTYNI GORLIWEMU KAPŁANOWI I DUSZPASTERZOWI CZCICIELOWI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI DUSZPASTERZE I PARAFIANIE KIELCE 12 IV 2015 R.

Pielgrzymka Zawierzenia Biskupów i Kapłanów Kościoła Diecezji Kieleckiej do Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia 15 października 2016 roku Kielce

Na wieczną rzeczy pamiątkę dla upamiętnienia dzieła budowy 40-to głosowego instrumentu organów wybudowanych w kościele parafii i sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach Kielce, dnia 25 XII 2016 roku

NIECH BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE OBDARZY WIECZNĄ NAGRODĄ KSIĘDZA EDWARDA SZTAFROWSKIEGO * 19 IX 1929 PROFESORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W KIELCACH I W AKADEMII TEOLOGII KATOLICKIEJ W WARSZAWIE ZA JEGO OFIARNĄ POMOC PRZY BUDOWIE TEGO KOŚCIOŁA ORAZ ZA POSŁUGĘ BOŻEGO SŁOWA I SAKRAMENTÓW JAKĄ PEŁNIŁ W NASZEJ PARAFII AŻ DO DNIA SWEJ NIESPODZIEWANEJ ŚMIERCI + 21 IV 1992 WDZIĘCZNI PARAFIANIE I KS.PROBOSZCZ STANISŁAW SZTAFROWSKI BRAT ZMARŁEGO W DNIU KONSEKRACJI KOŚCIOŁA 5 MARCA 2000 R.

DREWNIANE FIGURY POLSKICH ŚWIĘTYCH WIEŃCZĄCE NAWĘ GŁÓWNĄ KOŚCIOŁA

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress