Dom zakonny

HISTORIA DOMU ZAKONNEGO przy parafii i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach.

W dniu 20 sierpnia 2009 roku powołano do istnienia w Kielcach dom zakonny Sióstr Jezusa Miłosiernego. Wspólnotę klasztoru stanowiły trzy siostry: S. Gracjana – przełożona domu oraz współsiostry: S. Marianna oraz S. Ignacja. W pierwszym roku posługi w parafii Siostry katechizowały i prowadziły parafialną grupę wolontariuszy oraz pełniły posługę chorym w parafii – diakonia.

Od 1 sierpnia 2010 roku siostry prowadzą Niepubliczne Przedszkole im. Św. S. Faustyny „SERDUSZKO”. Funkcję dyrektora przedszkola pełni S. Cecylia. Obecnie kielecki klasztor zakonny liczy sześć sióstr zakonnych posługujących w katechezie, w przedszkolu, na plebanii i w kościele oraz w innych dziełach parafialnych. Obecnie posługę w parafii pełnią: s. Joela – przełożona domu zakonnego, s. Dorota, s. Maja, s. Laura, s. Cecylia, s. Marlena. Dnia 31 sierpnia 2016 roku siostra Generalna zamknęła dom zakonny w Kielcach rezygnując z posługi sióstr w diecezji kieleckiej.

W dniu 01 września 2016 roku posługę w parafii przyjęły Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, z prowincji tarnowskiej. Siostry posługują w katechezie, w Niepublicznym Przedszkolu Językowym SERDUSZKO, w parafii oraz w katechezie.  Całe dzieło Sióstr otaczamy naszą modlitwą  i życzliwością. Modlimy się także o powołania do życia zakonnego z naszej parafii.